ליווי התפתחותי במעבר למוצקים

ענבל לתנועה | מעבר למוצקים

ברמה ההתפתחותית, אכילה היא הרבה מעבר לכמה ומה אכל התינוק.ת שלך. ערכתי עבורך סרטון קצר עם 4 תהליכים שמתרחשים *ברמה הרגשית* כשתינוקות אוכלים. לחצי לסרטון.